BLUEBIRD DESIGN

Zwroty

Zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta (tzn. na jego zindywidualizowanie zamówienie).
1a. Wszystkie tapety i fototapety są produktami wykonywanymi każdorazowo na zindywidualizowane zamówienie klienta i nie podlegają zwrotowi.
 2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony
3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z adnotacją "zwrot" oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres sklepu.
 4. Pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Zwrot przesłany na koszt odbiorcy nie będzie przyjmowany.
5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.